Chi tiết sản phẩm

Phụ kiện ống uPVC T rút

Mssp : BMCT
Màu sắc : Xám
Liên hệ
Mô tả : Ống và phụ tùng ống nhựa PVC được sản xuất từ nhợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng: phân phối nước uống,hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống ống dẫn trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải - nước mưa...
Chữ T rút (Ba chạc giảm) 27 x 21 D Cái 12,5 2.800 3.080
34 x 21 D - 12,5 3.700 4.070
34 x 27 D - 12,5 4.000 4.400
42 X 21 D - 10 4.800 5.280
42 X 27 D - 10 5.300 5.830
42 X 34 D - 10 6.400 7.040
48 X 21 D - 10 7.800 8.580
48 X 27 D - 10 7.900 8.690
48 X 34 D - 10 8.300 9.130
48 X 42 D - 10 10.700 11.770
60 X 21D - 10 9.700 10.670
60 X 27 D - 10 11.000 12.100
60 X 34 D - 10 12.000 13.200
60 X 42 D - 10 15.800 17.380
60 X 48 D - 10 13.900 15.290
75 X 34 M - 6 18.200 20.020
75 X 42 M - 6 19.500 21.450
75 X 48 M - 6 22.100 24.310
75 X 60 M - 6 24.700 27.170
90 X 34 M - 6 30.100 33.110
90 X 42 M - 6 24.500 26.950
90 X 48 M - 6 29.800 32.780
90 X 60 M - 6 36.200 39.820
90 X 75 M - 6 37.900 41.690
110 X 42 M - 6 37.900 41.690
110 X 48 M - 6 39.800 43.780
110 X 60 M - 6 44.100 48.510
110 X 75 M - 6 46.500 51.150
110 X 90 M - 6 55.700 61.270
140 X 60 M - 6 95.300 104.830
140 X 90 M - 6 106.700 117.370
160 X 60 M - 6 138.700 152.570
160 X 90 M - 6 170.700 187.770

 

         Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất!

Sản phẩm khác
Ống uPVC Bình Minh

Ống uPVC Bình Minh

Mssp: BMCO
Màu sắc: Xám
Phụ kiện ống uPVC Nắp khóa ren trong

Phụ kiện ống uPVC Nắp khóa ren trong

Mssp: BMCNKRT
Màu sắc: Xám
Phụ kiện ống uPVC Nắp khóa

Phụ kiện ống uPVC Nắp khóa

Mssp: BMCNK
Màu sắc: Xám
Phụ kiện ống uPVC Nắp khóa ren ngoài

Phụ kiện ống uPVC Nắp khóa ren ngoài

Mssp: BMCNKRN
Màu sắc: Xám
Phụ kiện ống uPVC Nối ren trong thau

Phụ kiện ống uPVC Nối ren trong thau

Mssp: BMCN
Màu sắc: Xám
Phụ kiện ống uPVC Nối ren trong

Phụ kiện ống uPVC Nối ren trong

Mssp: BMCN
Màu sắc: Xám
Phụ kiện ống uPVC Nối ren ngoài

Phụ kiện ống uPVC Nối ren ngoài

Mssp: BMCN
Màu sắc: Xám
Phụ kiện ống uPVC Nối giảm

Phụ kiện ống uPVC Nối giảm

Mssp:
Màu sắc: Xám
Hotline tư vấn miễn phí: 0906 278 538
Zalo
Zalo